Kercem Ajax F.C.

Titkompla l-akademja tal-futbol minn David Carabott fil-Kercem Ajax Stadium. 

Il-Kumitat tal-Kercem Ajax Futbol Klabb jixtieq jifrah lil Ass. Seg. David Mizzi u lil mara tieghu Irene Mizzi fl-okkazzjoni tat-twelied tal-ewwel tarbija taghhom Emma. Awguri ! 

Il-Kumitat tal-Kercem Ajax Futbol Klabb jixtieq jawgura l-festa t-tajba lil Kercmin kollha.

Quddiesa b'sargrifficju ghall-ruh Raymond Mercieca, fis-sala tal-Klabb ta' Kercem Ajax. 

Tinghata bidu ghall-akkademja ta' futbol minn David Carabott fil-Kercem Ajax Stadium.   

 Fl-okkazzjoni tal-10 snin mill-mewt ta' Raymond Mercieca,

Il-Kercem Ajax Futbol Klabb qed jorganizza quddiesa b'sagrifficju ghall-ruhu. Ser issir nhar il-Hadd 6 ta' Lulju 2014 fil-kumpless sportiv Raymond Mercieca li ser tibda fil-10.00 am. Il-Kumitat tal-Kercem Ajax jistieden lill- hbieb kollha sabiex jattendu. 


Wara s-success tax-xahar li ghada ser jerga issir,

HIGH TEA

TOMBLI  €1100

FIS-SALA L-GDIDA RAYMOND MERCIECA SPORTS COMPLEX

TA’ KERCEM

GOKK B’XEJN MA KULL GOKK MIXTRI

Transport Provdut Minn Kullimkien !!!

INFO/BILJETTI : 7905 0150, 9989 0009

Is-Sibt 5 ta’ Lulju 2014

f'TOMBLA

u premijiet ohra.

Football Academy by DAVID CARABOTT!!!

most capped international player

10 sessions

Starting 5th July every Saturday

from 5.30pm - 7.00pm at KERCEM STADIUM

Ages : 6+ 

Price : €70

INFO : Contact No. 79226633

Closing date of applications Monday 30th June 2014.

Follow us on Facebook!!!!

 

David Carabott

Kumitat ghall-istagun 2014-2015

Il-Laqgha Generali Annwali ghall-istagun 2014/15 saret nhar it-Tlieta 3 ta' Gunju fit-8.00p.m. fis-Sala l-gdida tal-Kercem Ajax Stadium. Il-laqgha tmexxiet mill-Avukat tal-Klabb Dr. Joshua Grech. Il-minuti tal-laqgha tas-sena precedenti inqraw mill-Assistent Segretarju s-Sur Donald Gauci u r-Rapport Amministrattiv u dak Finanzjarju inqraw mis-Segretarju tal-club is-Sur Albert Camilleri. Prezenti ghall-laqgha kien hemm il-President tal-GFA is-Sur Alvin Grech u s-Segretarju tal-GFA is-Sur Joe Bajada. Prezenti wkoll kien hemm il-Kappillan Dun Brain Meilak u s-Sindku ta' Kercem is-Sur Mario Azzopardi u bosta membri u supports tal-club.

Nhar it-Tnejn 9 ta' Gunju inzammet l-ewwel laqgha fejn gie ffurmat il-Kumitat il-Gdid ghall-istagun 2014/15 u gew assenjati dawn il-karigi...


 • President Albert Camilleri
 • Vici President Raymond Azzopardi u Michael Calleja
 • Segretarju Donald Gauci
 • Assistent Segretarju David Mizzi
 • Tezorier Joe Vella
 • Assistent Tezorier Joseph Xiberras
 • Council Member Robert Vella
 • Club Delegate Raymond Borg
 • Nursery Co.Ordinator Vince Xiberras
 • Team Co.Ordinator David Mizzi
 • Kit Manager / Ground Manager Robert Vella
 • Membri Carmel Camilleri u Guido Camilleri
 • Club Legal Advisor DR Joshua Grech
 • Arkivista Michael Grima

Welcome to Kercem Ajax FCofficial website. 

Like us on facebook !!

carlsberg
gatorade
pepsi
advertise

   GFA First Divison Table

Teams PLD PTS
Kercem Ajax 0 0
Xewkija Tigers 0 0
Nadur Youngsters 0 0
SKVW 0 0
Victoria Hotspurs 0 0
Oratory Youths 0 0
S.Laurence Spurs 0 0
Sannat Lions 0 0
MCE
urban jungle
greens
jx
advertise