Kercem Ajax F.C.

Preparation for season 2014/2015 

Our senior team started preparation for this season with the first training session being held on Tuesday 22nd July. Sabri Rais was confirmed as a coach while Petar Kirilov Kuymurdhiev was appointed as assistant coach/player. Ian Xuereband Karol Mifsud extended their contract for another year while the club acquired the service of goalkeeper Damien Spiteri on-loan from Munxar Falcons. Youngsters Luke Meilaq former Ghajnsielem F.C. have signed a contract with our club while negotiations are on the go with Qala Saints to acquire defender Mario Mifsud on a definitive transfer.

Last Saturday 2nd August the first friendly was held vs Luxol St Andrews where several foreign players were on trail. Final score was 4-1 in favour of Luxol.  

Kercem Ajax F.C. Nursery
Application Form.

Application Form Nursery.pdf.docx Application Form Nursery.pdf.docx
Size : 290.871 Kb
Type : docx

Click on the link to download your applications.  

Titkompla l-akademja tal-futbol minn David Carabott fil-Kercem Ajax Stadium. 

Il-Kumitat tal-Kercem Ajax Futbol Klabb jixtieq jifrah lil Ass. Seg. David Mizzi u lil mara tieghu Irene Mizzi fl-okkazzjoni tat-twelied tal-ewwel tarbija taghhom Emma. Awguri ! 

Il-Kumitat tal-Kercem Ajax Futbol Klabb jixtieq jawgura l-festa t-tajba lil Kercmin kollha.

Quddiesa b'sargrifficju ghall-ruh Raymond Mercieca, fis-sala tal-Klabb ta' Kercem Ajax. 

Tinghata bidu ghall-akkademja ta' futbol minn David Carabott fil-Kercem Ajax Stadium.   

 Fl-okkazzjoni tal-10 snin mill-mewt ta' Raymond Mercieca,

Il-Kercem Ajax Futbol Klabb qed jorganizza quddiesa b'sagrifficju ghall-ruhu. Ser issir nhar il-Hadd 6 ta' Lulju 2014 fil-kumpless sportiv Raymond Mercieca li ser tibda fil-10.00 am. Il-Kumitat tal-Kercem Ajax jistieden lill- hbieb kollha sabiex jattendu. 


Wara s-success tax-xahar li ghada ser jerga issir,

HIGH TEA

TOMBLI  €1100

FIS-SALA L-GDIDA RAYMOND MERCIECA SPORTS COMPLEX

TA’ KERCEM

GOKK B’XEJN MA KULL GOKK MIXTRI

Transport Provdut Minn Kullimkien !!!

INFO/BILJETTI : 7905 0150, 9989 0009

Is-Sibt 5 ta’ Lulju 2014

f'TOMBLA

u premijiet ohra.

Football Academy by DAVID CARABOTT!!!

most capped international player

10 sessions

Starting 5th July every Saturday

from 5.30pm - 7.00pm at KERCEM STADIUM

Ages : 6+ 

Price : €70

INFO : Contact No. 79226633

Closing date of applications Monday 30th June 2014.

Follow us on Facebook!!!!

 

David Carabott

Kumitat ghall-istagun 2014-2015

Il-Laqgha Generali Annwali ghall-istagun 2014/15 saret nhar it-Tlieta 3 ta' Gunju fit-8.00p.m. fis-Sala l-gdida tal-Kercem Ajax Stadium. Il-laqgha tmexxiet mill-Avukat tal-Klabb Dr. Joshua Grech. Il-minuti tal-laqgha tas-sena precedenti inqraw mill-Assistent Segretarju s-Sur Donald Gauci u r-Rapport Amministrattiv u dak Finanzjarju inqraw mis-Segretarju tal-club is-Sur Albert Camilleri. Prezenti ghall-laqgha kien hemm il-President tal-GFA is-Sur Alvin Grech u s-Segretarju tal-GFA is-Sur Joe Bajada. Prezenti wkoll kien hemm il-Kappillan Dun Brain Meilak u s-Sindku ta' Kercem is-Sur Mario Azzopardi u bosta membri u supports tal-club.

Nhar it-Tnejn 9 ta' Gunju inzammet l-ewwel laqgha fejn gie ffurmat il-Kumitat il-Gdid ghall-istagun 2014/15 u gew assenjati dawn il-karigi...


 • President Albert Camilleri
 • Vici President Raymond Azzopardi u Michael Calleja
 • Segretarju Donald Gauci
 • Assistent Segretarju David Mizzi
 • Tezorier Joe Vella
 • Assistent Tezorier Joseph Xiberras
 • Council Member Robert Vella
 • Club Delegate Raymond Borg
 • Nursery Co.Ordinator Vince Xiberras
 • Team Co.Ordinator David Mizzi
 • Kit Manager / Ground Manager Robert Vella
 • Membri Carmel Camilleri u Guido Camilleri
 • Club Legal Advisor DR Joshua Grech
 • Arkivista Michael Grima

Welcome to Kercem Ajax FCofficial website. 

Like us on facebook !!

carlsberg
gatorade
pepsi
advertise

Next Fixture 

Kercem Ajax F.C. vs   SKVW

Saturday 23rd August 2014 

5.00pm kick off 

at Gozo Stadium 

   GFA First Divison Table

Teams PLD PTS
Kercem Ajax 0 0
Xewkija Tigers 0 0
Nadur Youngsters 0 0
SKVW 0 0
Victoria Hotspurs 0 0
Oratory Youths 0 0
S.Laurence Spurs 0 0
Sannat Lions 0 0
MCE
urban jungle
greens
jx
advertise